В настоящее время боевые искусства переживают сложные времена.
С одной стороны популярность единоборств очень велика. Практически каждый мальчик, парень или мужчина в своей жизни занимался или занимается каким-то видом единоборства. И в 99 % это спортивные виды. 
Всё это замечательно, спорт развивает тело закаляет дух. Но при такой массовой популяризации спортивных единоборств, всё дальше боевые искусства уходят от своих корней, именно прикладного применения.

Членство в федерации прикладных единоборств

Быть членом федерации прикладных единоборств - это прежде всего престиж в мире боевых искусств.

Нашей федерацией был разработан новый вид спорта, со своими правилами.
Наши правила максимально приближены к реальной боевой ситуации.
Это полноценный вид спорта, а значит участники получают награды, звания.
Ознакомьтесь с правилами 
СКАЧАТЬ

Став членом федерации вы сможете открыть филиал с своей области, городе или районе (если такового еще нет), либо сотрудничать с уже открытым филиалом.
Вы сможете самостоятельно организовывать соревнования по прикладным единоборствам.
Со своей стороны, мы окажем всяческую поддержку.

Будучи членом федерации, у вас есть возможность пройти инструкторские курсы, получить звание и сертификат инструктора прикладных единоборств.
Вы сможете официально преподавать прикладные единоборства.

Все члены федерации получают скидки на участие во всех мероприятиях, которые проводятся под эгидой Всеукраинской федерации прикладных единоборств.

Реестр членов федерации

Заявка на вступление

Если вы решили присоединиться к нашей федерации прикладных единоборств, свяжитесь с нами любым удобным способом.

условия участия

Согласно уставу Всеукраинской федерации прикладных единоборств

Розділ ІV. Порядок набуття і припинення членства у громадському об'єднанні, права та обов'язки його членів 

4.1. Членами Організації можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, які досягли 14 років, бажають сприяти її діяльності і прийняті до її складу.
4.2. До складу Організації нові члени приймаються за рішенням Голови Правління при поданні особою письмової заяви.
4.3 Організації може запропонувати кандидату в члени надати інформацію про себе (відповідні документи). Голова Правління має право відмовити у прийнятті особи в члени Організації.
4.4. Членство в Організації є фіксованим і підтверджується записом у відповідному Реєстрі. Голова Правління приймає рішення про прийняття особи в члени Організації та вносить відповідний запис до Реєстру членів Організації не пізніше, ніж через два місяці після одержання письмової заяви, в якій особа підтверджує зобов’язання виконувати Статут, а також надає згоду на обробку своїх персональних даних відповідно до статутних завдань і чинного законодавства.
4.5. Членство в Організації припиняється: 
- за власним бажанням (особа письмовою заявою повідомляє про вихід з громадської організації Голову Правління. Членство в Організації припиняється з дня подання такої заяви та не потребує додаткових рішень. З того самого дня припиняється перебування члена організації на будь-яких виборних посадах в громадській організації);
- по ініціативі та рішенню Голови Правління за порушення положень Статуту Організації, а також за дії, що дискредитують Організацію. Таке рішення вручається особисто або надсилається поштою на останню відому Організації адресу цієї особи протягом 10 календарних днів з моменту прийняття такого рішення. Рішення про виключення членів Організації може бути скасоване Загальними Зборами Організації. 
4.6. Члени Організації мають право: 
4.6.1 обирати та бути обраним до керівних органів Організації; 
4.6.2 вільно критикувати дії/бездіяльність керівних органів Організації, подавати заперечення і скарги на прийняті ними рішення до керівних органів Організації, вимагати розгляду скарг на Загальних Зборах; 
4.6.3 брати участь у заходах, що проводить Організація, в плануванні та обговоренні її діяльності; 
4.6.4 вносити пропозиції щодо поліпшення роботи Організації;
вийти із Організації за власним бажанням.
4.7. Члени Організації зобов’язані: 
4.7.1 активно сприяти побудові громадянського суспільства в Україні, постійно підвищувати свою правову свідомість; 
4.7.2 дотримуватися цього Статуту, всіляко сприяти виконанню завдань і функцій Організації;
4.7.3 виконувати рішення керівних органів Організації; 
4.7.4 своєчасно сплачувати членські внески.